Asociacion de Clubes de Leones Distrito O 5

  • Incrementar el tamaño de la fuente
  • Tamaño de la fuente predeterminado
  • Decrementar el tamaño de la fuente

Asociación  Leonismo Argentino Distrito "O" - 5

Past-Presidentes Internacionales

Presidentes Internacionales por periodo

Desde el año 1917, año de la fundación del movimiento, detallamos los Leones presidente de la Asociación Internacional de Clubes de Leones.

 

 

 

 

Año

Nombre

País

1917/18

Dr. W. P. Woods

EE.UU.

1918/19

L. H. Lewis

EE.UU.

1919/20

Jesse Robinson

EE.UU.

1920/21

Dr. C. C. Reid

EE.UU.

1921/22

Ewen W. Cameron

EE.UU.

1922/23

Ed. S. Vaught

EE.UU.

1923/24

John S. Noel

EE.UU.

1924/25

Harry A. Newman

EE.UU.

1925/26

Benjamin F. Jones

EE.UU.

1926/27

William A. Westfall

EE.UU.

1927/28

Irving L. Camp

EE.UU.

1928/29

Ben A. Ruffin

EE.UU.

1929/30

Ray L. Riley

EE.UU.

1930/31

Earle W. Hodges

EE.UU.

1931/32

Julen C. Hyer

EE.UU.

1932/33

Charles H. Hatton

EE.UU.

1933/34

Roderick Beddow

EE.UU.

1934/35

Vincent C. Hascall

EE.UU.

1935/36

Richard J. Osenbaugh

EE.UU.

1936/37

Edwin R. Kingsley

EE.UU.

1937/38

Frank V. Birch

EE.UU.

1938/39

Walter F. Dexter

EE.UU.

1939/40

Alexander T. Wells

EE.UU.

1940/41

Karl M. Sorrick

EE.UU.

1941/42

George R. Jordan

EE.UU.

1942/43

Edward H. Paine

EE.UU.

1943/44

Dr. E. G. Gill

EE.UU.

1944/45

D. A. Skeen

EE.UU.

1945/46

Dr. Ramiro Collazo

EE.UU.

1946/47

Clifford D. Pierce

EE.UU.

1947/48

Fred W. Smith

EE.UU.

1948/49

Dr. Eugene S. Briggs

EE.UU.

1949/50

Walter C. Fisher

EE.UU.

1950/51

H. C. Petry Jr.

EE.UU.

1951/52

Harold P. Nutter

EE.UU.

1952/53

Edgar M. Elbert

EE.UU.

1953/54

S. A. Dodge

EE.UU.

1954/55

Monroe L. Nute

EE.UU.

1955/56

Humberto Valenzuela G.

EE.UU.

1956/57

John L. Stickley

EE.UU.

1957/58

Edward G. Barry

EE.UU.

1958/59

Dudley L. Simms

EE.UU.

1959/60

Clarence L. Sturm

EE.UU.

1960/61

Finis E. Davis

EE.UU.

1961/62

Per Stahl

EE.UU.

1962/63

Curtis D. Lovill

EE.UU.

1963/64

Aubrey D. Green

EE.UU.

1964/65

Claude M. de Vorss

EE.UU.

1965/66

Dr. Walter H. Campbell

EE.UU.

1966/67

Edward M. Lindsey

EE.UU.

1967/68

Jorge Bird

EE.UU.

1968/69

Davis A. Evans

EE.UU.

1969/70

W. R. Bryan

EE.UU.

1970/71

Dr. Roberto D. McCullough

EE.UU.

1971/72

Robert J. Uplinger

EE.UU.

1972/73

George Friedrichs

EE.UU.

1973/74

Tris Coffin

Canada

1974/75

Johnny Balbo

EE.UU.

1975/76

Harry J. Aslan

EE.UU.

1976/77

Prof. João Fernando Sobral

BRASIL

1977/78

Joseph M. McLoughlin

EE.UU.

1978/79

Ralph A. Lynam

EE.UU.

1979/80

Lloyd Morgan

EE.UU.

1980/81

William C. Chandler

EE.UU.

1981/82

Kaoru Murakami

Japón

1982/83

Everett J. Grindstaff

EE.UU.

1983/84

Dr. James M. Fowler

EE.UU.

1984/85

Bert Mason

Irlanda

1985/86

Joseph L. Wroblewski

EE.UU.

1986/87

Sten A. Akestam

Suecia

1987/88

Judge Brian Stevenson

Canadá

1988/89

Austin P. Jennings

EE.UU.

1989/90

William L. Woolard

EE.UU.

1990/91

William L. Biggs

EE.UU.

1991/92

Donald E. Banker

EE.UU.

1992/93

Rohit C. Mehta

India

1993/94

James T. Coffey

EE.UU.

1994/95

Prof. Dr. Giuseppe Grimaldi

Italia

1995/96

Dr. William H. Wunder

EE.UU.

1996/97

Augustin Soliva

Brasil

1997/98

Juez Howard L. Patterson

EE.UU.

1998/99

Kajit Habanananda

India

1999/00

James E. “Jim” Ervin

EE.UU.

2000/01

Jean Behar

Francia

2001/02

J. Frank Moore III

EE.UU

2002/03

Kay K. Fukushima

EE.UU

2003/04

Tae Sup Lee

 

Korea

2004/05

Clement Kusiak

EE.UU

2005/06

Ashok Mehta

India

2006/07

Jimmy Ross

EE.UU

2007/08

MAHENDRA AMARASURIYA

Sri Lanka

2008/09

ALBERT BRANDEL

EE.UU

2009/10

EBERHARD J. WIRFS

Alemania

2011/12 SID L. SCRUGGS III EEUU   

2010/11

Wing-Kun Tam

China

2012/13

Wayne A. Madden

EEUU
 2013/14  BARRY J. PALMER  Australia  
 2014/15  JOSEPH PRESTON  USA  
 2015/16  Yamada Jitsuhiro  Japon